LABRADORS CAIRN TERRIERS
WIE ZIJN WIJ?
PUPPY DAG
GASTENBOEK
LINKS
CONTACT
ALGEMEEN PUPS EIGEN HONDEN
LABRADORS
Wanneer je een Labrador pup hebt gekocht dan hoop je op een goede gezonde hond. Een labrador die tien of meer jaren je vriend zal zijn. Je weet nog niet of hij/zij ook aan de rasstandaard gaat voldoen. Hier kun je achter komen door shows te lopen of bij een kynologenclub een keuring te laten doen. Maar het karakter is op een show natuurlijk niet te bepalen. Dat moet je thuis, in het bos, in de stad en waar je maar wilt bepalen. Hieronder ziet u hoe het karakter van uw Labrador er uit zou moeten zien.

De labrador retriever.

Het gewenste karakterbeeld.

Hoge mate van jachtpassie
Sterke 'will to please'
Liefhebber van water
Moedig
Steadiness
Zelfstandig
Redelijke mate van hardheid
Goed op te leiden
Allemansvriend
Vriendelijk / sociaal karakter
Redelijk temperamentvol

Hoge mate van jachtpassie
Bij de labrador moet de passie voor de jacht in hoge mate aanwezig zijn. Door een kleine prikkel verband houdend met de jachtdrift wordt dit gedrag opgeroepen. Jachtpassie uit zich bij de labrador in de eigenschappen: groot apporteervermogen, buitengewoon goede neus, markeren en zacht in de bek.

Groot apporteervermogen
De labrador behoort tot de groep van de retrievers en moet een groot apporteervermogen hebben. Apporteren is het terug brengen van voorwerpen naar de baas. De hond vertoont geen bezits drang.

Buitengewoon goede neus
De Labrador moet de juiste valplaats van geschoten of ander voorwerp kunnen zien en onthouden. Hierdoor kan hij het voorwerp zonder nadere aanwijzingen binnenbrengen.

Zacht in de bek
De Labrador heeft het vermogen voorwerpen, zodanig in de bek te nemen dat deze niet beschadigen.

Sterke 'will to please'
De wil om de baas 'te behagen' is zeer typisch voor de labrador en moet in grote mate aanwezig zijn. De labrador moet er plezier in hebben om te werken voor zijn baas, ook onder moeilijke omstandig heden. Will to please hangt samen met en uit zich in grote werklust, alertheid, behoorlijk doorzettingsvermogen, baasgerichtheid en concentratievermogen.

Grote werklust
De labrador moet een grote mate van bereidheid hebben om te werken voor de baas. Commando's worden snel aangeleerd en opgevolgd. Deze werklust hangt niet af van de mate van succes waarmee een taak wordt uitgevoerd, maar van de mate van inzet die wordt getoond.

Alertheid
De labrador moet zijn omgeving in de gaten te houden. Een geringe prikkel roept een reactie op. De hond heeft de oren gespitst.

Baas gerichtheid
De labrador moet alert zijn en de baas in de gaten houden (tijdens het werk). De baas is belangrijker dan andere prikkels. De labrador mag niet te veel steun zoeken. Dit betekent: tijdens het werken mag hij niet te onderdanig zijn. Zijn houding is neutraal of hoger, niet angstig of onderdanig.

Doorzettingsvermogen
Dit is het vermogen zijn aandacht gericht te houden op de prikkel of op datgene dat de prikkel heeft veroorzaakt. De labrador moet een groot doorzettingsvermogen hebben. Hij mag geen lage houding tonen of angst gerelateerde houding laten zien. Doorzettingsvermogen hangt nauw samen met moed en uithoudingsvermogen.

Concentratie
De labrador heeft het vermogen om lang zijn aandacht op een gegeven prikkel gericht te houden (vasthoudendheid). Deze prikkel is tijdens het werken belangrijker dan andere prikkels.

Liefhebber van water
Labradors behoren in het algemeen gek op water te zijn. Ze moeten zonder vrees te water gaan, er mag geen onderdanigheid getoond worden.

Moedig
De labrador moet in hoge mate de eigenschap hebben om zich zonder pressie van buiten af in moeilijke situaties te begeven en te blijven ook als deze in strijd is met zijn normale zelfbehoudreflex. De labrador heeft geen vrees voor koud water, dichte bebossing en weigert een moeilijke opdracht niet. De labrador is niet bang voor lawaai en niet schotschuw.

Steadiness
Een labrador is niet van zijn stuk te brengen: hij is niet snel afgeleid door prikkels in de omgeving en schrikt niet snel. Wat er ook gebeurt, hij blijft rustig, geconcentreerd, alert, zeker en baas gericht, en wachtend op een commando. De labrador heeft een goed herstel vermogen (het vermogen om tijdens of na afloop van een prikkel snel terug te keren naar het uitgangsgedrag).

Zelfstandig
De labrador moet zelfstandig zijn. Dit hangt nauw samen met zekerheid en nieuwsgierigheid.

Behoorlijke mate van zekerheid
Hij reageert in de regel op prikkels met neutrale /hoge houding; niet met angst- of vluchtgedrag, geen ontwijken, geen gereserveerdheid of wantrouwen, geen onderwerping.

Grote nieuwsgierigheid
Labradors moeten de neiging hebben contact te zoeken met vreemde voorwerpen, personen zonder agressie. Vaak met vooruitsteken en/of scheef houden van de kop. Oren attent naar voren geen sluiphouding.

Redelijke mate van hardheid
Het is een hond die niet snel uitingen van pijn of angst toont na onaangename prikkels of gebeurtenissen en die in staat is zich snel te herstellen. Hij laat zich niet door pijn of een verwonding weerhouden om de hem opgedragen taak te volbrengen. Hardheid houdt hier verband met een geringe gevoeligheid en komt voort uit zijn will to please en doorzettingsvermogen.

Goed op te leiden
De labrador moet in aanleg goed af te richten zijn. Dit hangt samen met zijn intelligentie, alertheid en baasgerichtheid (will to please). Intelligent: goed leervermogen, onthouden en in praktijk brengen.

Allemansvriend
De labrador is een allemansvriend: hij benadert bekende en onbekende mensen en soortgenoten actief vriendelijk (kwispel, neutrale houding, snuffelen, eventueel handlikken of speluitnodiging). Hij past zich in verschillende situaties makkelijk aan. De labrador heeft een zeer hoge drempel voor agressief gedrag, specifiek bijten (lange latentietijd tot agressief gedrag, er moet langdurig gedreigd worden voordat agressie of bijtgedrag getoond wordt).

Vriendelijk / sociaal karakter
De labrador moet zeer goedaardig, vriendelijk en betrouwbaar voor mens en dier zijn, zonder een spoor van agressie of ongepaste schuwheid. Hij is sociaal, aanhankelijk en heeft een lage neiging tot domineren (geen spelagressie, omklemmen, bestijgen of hoge houding).

Redelijk temperamentvol
De labrador is een levendige, actieve hond. Zodra hij met de baas gaat werken, is hij een brok energie. In huis is hij rustig.

Fouten
Iedere afwijking van de hierboven vermelde punten moet als fout worden aangemerkt, de mate waarin moet in verhouding tot de ernst van de fout staan. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de labrador als jachthond in stand gehouden dient te worden en met de erfelijke aspecten van een afwijking.

Hebt U een Labrador die aan de bovenstaande eigenschappen voldoet dan bent u waarschijnlijk de enige ter wereld. De boven genoemde karakterschets kan natuurlijk nooit in een hond verenigd zijn. U moet ook niet denken dat de fokker u heeft opgelicht. Uw hond zal best wel in min of meerdere mate deze eigenschappen hebben.

Welke opleidingen
De labrador is in principe geschikt voor elke opleiding. Met uitzondering van de opleiding voor pakwerk (IPO). Wel als speurhond bij de politie. Als eerste een gedrag en gehoorzaamheid cursus. Dit kan tot G & G 3. Daarnaast een opleiding voor flyball en wanneer dit wordt beheerst een behendigheids opleiding. Verder VZH, waterwerk en natuurlijk de jachtcursus. De labrador word ook gebruikt als blindengeleidehond en als soho hond.

De lichamelijke verzorging
De verzorging van de labrador bestaat uit een wekelijkse borstel beurt. Wanneer de hond in de rui is moet er elke dag geborsteld worden om te voorkomen dat de vacht vervilt. Wanneer er veel gewandeld wordt in hoog gras of in het bos de hond steeds nakijken op teken deze zijn namelijk moeilijk te zien in de dichte ondervacht. Natuurlijk worden de voetzolen steeds gecontroleerd op doorns en andere scherpe voorwerpen. Denk ook aan de vlooien behandeling zowel op de hond als in huis.

Wat kost een Labrador ongeveer per jaar?

Aanschaf kosten zullen ongeveer zijn:
De hond vanaf € 800
De riem € 15
De mand € 100
De etens-en drinkbak € 25
De bench € 200
Totaal € 1240

Vlooien behandeling kosten per jaar ongeveer € 35
Voeding: Brokken, diner, vers vlees, pens, ongeveer € 350 per jaar
Dierenarts kosten: alleen de entingen komen ongeveer op € 75 per jaar
Wanneer er gefokt gaat worden met de hond komen er nog kosten bij voor het maken van foto's van de heupen en van de ellebogen. Verder moet de hond gespiegeld worden op PRA en cataract. Dit zal ongeveer € 300 kosten.
Cursus kosten: zoals G & G dit is per vereniging verschillend.
Kosten voor dit ras specifiek zijn er buiten het foto's maken bij de dierenarts niet
Het eerste jaar zal de hond ongeveer 1850 Euro kosten. De volgende jaren € 460
Aangeraden word voor dit ras de hond te röntgenen, op HD en OCD, wanneer hij ouder is dan een jaar dit zal ongeveer 300 Euro kosten.

De labrador is een snel lerende hond. Laat niet de hond honderden keren hetzelfde doen. Je zult dan zien dat de hond achter gaat lopen en er stres onstaat bij de baas en de hond. Dit moet je voorkomen.

Afwijkingen bij de labrador van het karakter: er komen steeds meer agressieve labradors voor meestal is deze agressie gericht tegen andere honden in een enkel geval tegen mensen. Verdere problemen hyperactief, obsessie voor eten, luidruchtig, ongevoeligheid voor correctie, opspringen. Met 50 % van de labradors is niets aan de hand. Maar de andere 50 % is in lichte mate tot zeer zwaar dominant.

Afwijkingen van gezondheid
Bij dit ras komt veel HD voor. Bij de meeste labradors is dit een lichte vorm, dus niet zichtbaar bij het normale volgen. Wanneer een jonge labrador achter gaat hinken bij het volgen de eigenaar adviseren naar de dierenarts te gaan en foto's te laten nemen. Ook komt er steeds meer OCD/LPCM voor bij de labrador (elleboog dysplasie). Dit kun je zien doordat een hond gaat kreupelen. Ook in dit geval verwijzen naar de dierenarts. Dan komt nog voor PRA / cataract (grijze staar). Dit is niet te zien zonder speciale instrumenten. Het gevolg van PRA / cataract is dat een hond onzeker word, meestal op wat latere leeftijd, in het donker tegen bomen en andere dingen aan gaat lopen. Overdag zal je het kunnen zien door dat de hond zijn bal niet terug kan vinden als hij er vlak bij is.

De labrador is een actieve rustige hond die erg graag voor zijn baas werkt.